Spring naar hoofd-inhoud

De school

Op onze school zitten ongeveer 100 kinderen. In 2020-2021 zijn de kinderen verdeeld over 6 groepen. Op onze school werkt ieder kind voor de vakken lezen, taal, spelling en rekenen op zijn eigen niveau, met natuurlijk wel minimum eisen. We werken in groep 4 op Snappets en in groep 5 t/m 8 op chromebooks. Snappets zijn devices waarop de leerlingen de verwerking van de geleerde sof maken voor een aantal vakken. De opdrachten worden direct nagekeken en het niveau wordt aangepast naar het niveau van de leerling. Op de chromebooks staat dit programma ook, zodat de geleerde stof vanaf groep 4 hetzelfde verwerkt wordt.