Skip to main content

Missie en visie

Onze school is een openbare school waar de katholieke identiteit wordt gewaarborgd. Dit betekent dat onze school toegankelijk is voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst, levensbeschouwing of anderszins. Onze school is een ontmoetingsplaats voor alle gezindten en we verzorgen het onderwijs met eerbiediging van ieders overtuiging. Respect voor elkaar vinden we belangrijk. U ontmoet dagelijks verschillende mensen. Mensen met soms dezelfde en soms met andere gewoonten. Ook met diverse achtergronden. Met eigen waarden en normen. Mensen die een (ander) geloof hebben. U behandelt hen met respect en u verwacht dat ook van hen. U werkt samen. U zit op dezelfde club. U komt elkaar tegen in de winkel. Kortom, u leeft samen. Dat is toch vanzelfsprekend, al die overeenkomsten en verschillen tussen mensen. Openbaar onderwijs is daarom: ontmoetingsonderwijs.