Spring naar hoofd-inhoud

De ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders. Deze groep ouders houdt zich vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken. De ouderraad bereidt feesten en sportactiviteiten voor, of zij helpt bij de uitvoering ervan. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met de leerkrachten. De ouderraad bestaat in 2017-2018 uit de volgende personen:

Voorzitter: mevr. N. Zegers
Secretaresse: mevr. A. Quirijns
Penningmeester: mevr. S. van Minnen (juf Sharon)
Leden: mevr. R. van Hecke
  mevr. L. de Putter
  mevr. L. Geelhoedt
  mevr. M. de Gijsel
  mevr. A. Lijbaart
  mevr. M. de Mos
  mevr. J. Doolaege
  mevr. J. Gravemaker (juf Judith)