Skip to main content

De school

Sinds 1 augustus 2012 vormen o.b.s. de Maatjes en r.k.b.s. de Komme uit het dorp samen één school o.b.s. ’t Geuzennest. Op onze school zitten ongeveer 100 kinderen. In 2017-2018 zijn de kinderen verdeeld over 5 groepen. Op onze school werkt ieder kind voor de vakken lezen, taal, spelling en rekenen op zijn eigen niveau, met natuurlijk wel minimum eisen. We werken vanaf groep 4 op Snappets. Dit zijn devices waarop de leerlingen de verwerking van de geleerde sof maken voor een aantal vakken. De opdrachten worden direct nagekeken en het niveau wordt aangepast naar het niveau van de leerling.